Od opatica do noćnih smena: Osam
zanimljivih informacija o raku dojke

1. Časna Bolest

Žene koje nisu rađale imaju povećan rizik od umiranja od raka dojke, kao i od raka jajnika i materice u poređenju sa ženama koje su majke.

Stoga su opatice i časne sestre prepoznate kao rizična grupa za obolevanje od ovih oboljenja, te se na rak dojke u istoriji gledalo kao na bolest opatica.

Rizik obolevanja od ovih tipova karcinoma raste sa brojem menstrualnih ciklusa koje žena proživi. 11

 

2. Karcinom dojke kod pasa i mačaka

 

 

 

 

Rak dojke nije rezervisan isključivo za ljude - od njega obolevaju i psi i mačke. Iako je češći kod pasa, rak dojke agresivniji je kod mačaka.

3. Otrov pčele kao lek protiv raka dojke

 

 

 

Egipatski papirusi svedoče o kombinaciji kravljeg mozga i ekskrementa pčele koji su se nanosili na dojku u trajanju od četiri dana. Do srednjeg veka upotreba fecesa insekata smatran je jednim od najnaprednijih metoda za lečenje raka dojke. Srećom, danas su razvijene mnogo efikasnije terapijske opcije.

 

4. Prvi zapisi o mastektomiji

 

Prvi zapisi o mastektomiji kao metodi lečenja raka dojke stari su skoro 1500 godina. Vizantijski zapis iz 548. godine nove ere dokumentuje izvođenje mastektomije u terapijske svrhe. Značajan napredak u lečenju raka dojke omogućio je smanjenje incidence radikalne mastektomije (odstranjivanje čitavog tkiva dojke, ispod ležećeg mišića i limfnih čvorova) i zamenu mastektomije sprovođenjem poštedne hirurgije ili minimalnih operativnih zahvata.

5. Rak dojke kod muškaraca

 

Iako je rak dojke relativno zastupljena bolest u javnom medijskom prostoru, malo je reči o raku dojke kod muškaraca. Muškarci takođe imaju žlezdano tkivo dojke i samim tim mogu da obole od raka dojke. Međutim, usled manje razvijenosti tkiva, kao i usled nižeg nivoa progesterona i estrogena, mušarci ređe obolevaju, pa će tako jedan od 1000 muškaraca će tokom života oboleti od ove bolesti.

6. Častější výskyt v levém prsu

 

 

 

 

Iako tačni uzroci još nisu poznati, pokazano je da je rak dojke za 5-10% češći u levoj nego u desnoj dojci. Leva strana tela takođe je podložnija javljanju malignog melanoma.

 

7. Přežívá stále více žen

 

 

Istraživana su pokazala da su žene koje rade duže od 30 godina u noćnim smenama dvostruko podložnije obolevanju od raka dojke. Međutim, nije pokazana veza sa povećanim rizikom obolevanja kod žena koje su u noćnim smenama radile manje od 30 godina.

 

8. Práce na směny zvyšuje riziko onemocnění

 

 

Velik broj istraživanja i velika ulaganja u ispitivanje raka dojke doveli su do značajnog poboljšanja ishoda lečenja raka dojke. Danas, uz primenu inovativnih terapijskih opcija, rani rak dojke predstavlja izlečivu bolest. To se nažalost još uvek ne može reći za metastatsku bolest, što dodatno ukazuje na značaj ranog otkrivanja bolesti i započinjanja lečenja u ranim fazama bolesti.

 

Literatura

1  Nuns and contraceptives. Obstetrics and Gynecology. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3594857/ (Citirano: 17.09.2018.)
2  Breast Cancre in Dogs and Cats. Vetstreet. http://www.vetstreet.com/care/breast-cancer-in-dogs-and-cats (Citirano: 17.09.2018.)
3  Breast Cancer: A Brief and Surprising History. Medium.com. https://medium.com/science-and-technology/breast-cancer-a-brief-and-surprising-history-d6d744a619b8 (Citirano: 17.09.2018.)
4  A History of Breast Cancer and Mammography. Mammography Review for Technologists. P. 11.  https://books.google.ch/books?id=og04BAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Mammography+Review+By+CE4RT&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiPsvbttMTdAhXIEywKHZlgBBoQ6AEIJzAA#v=onepage&q&f=false (Citirano: 17.09.2018.)
5  Male Breast Cancer. Breastcancer.org. https://www.breastcancer.org/symptoms/types/male_bc (Citirano: 17.09.2018.)
6  Left and Right Sided Breast Cancer. Pathology – Research and Practice. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0344033811810150?via%3Dihub (Citirano: 17.09.2018.)
7  Breast cancer: Statistics. Cancer.net. https://www.cancer.net/cancer-types/breast-cancer/statistics/2015 (Citirano: 17.09.2018.)
8  Swedish breast cancer survival rate nears 90 percent. The Local. https://www.thelocal.se/20081028/15256 (Citirano: 17.09.2018.)
9  Yoshimoto, M. et al. Improvement in the Prognosis of Japanese Breast Cancer Patients from 1946 to 2001—an Institutional Review. Jpn J Clin Oncol 2004;34(8)457–462
10 Breast Cancer Burden by United Nations world areas. ResearchGate. https://www.researchgate.net/figure/Estimated-changes-in-ASR-between-2008-and-2012-computed-based-on-Ferlay-et-al-2008-2_tbl1_323991514 (Citirano: 17.09.2018.)
11 IARC Monographs Programme finds cancer hazards associated with shiftwork, painting and firefighting. IARC. https://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2007/pr180.html (Citirano: 17.09.2018.)

Osnovne informacije o raku dojke


Rak dojke najučestaliji je malignitet kod žena. Svake godine u svetu se dijagnostikuje više od dva miliona novih slučajeva raka dojke, dok više od 600.000 žena umre od ove bolesti.
Ključno je bolest otkriti rano i znati tip karcinoma.
Najveći broj tipova raka dojke može se uspešno lečiti ukoliko je bolest prepoznata na vreme. Pri donošenju terapijske odluke u obzir treba uzeti prediktivne faktore koji pomažu pri određivanju najadkevatnije terapije. Bolje šanse za uspešno lečenje postižu se primenom ciljane terapije za određeni tip karicnoma.

Tipovi karicnoma dojke

Karcinomi dojke mogu se podeliti prema receptorima (proteinima) koji se nalaze na površini kancerskih ćelija. Ovi receptori igraju značajnu ulogu u razvoju tumora, s obzirom da učestvuju u različitim signalnim putevima koji upućuju ćelije na deobu i rast. Stoga je lečenje raka dojke usmereno ka blokiranju ovih receptora.

• Hormon-receptor pozitivni (HR) karcinom dojke

Ovo je najčešći tip karcinoma dojke i čini do 80% svih slučajeva raka odjke. Bolest se smatra HR pozitivnom ukoliko tumorske ćelije na svojoj površini imaju receptore za hormone estrogen (ER) i / ili progesteron (PR). Za ove receptore vezuju se ženski polni hormoni (estrogen i progesteron) koji cirkulišu u krvi. Vezani za receptore, ovi hormoni mogu delovati pozitivno na rast tumora. Žene obolele od HR pozitivne bolesti leče se lekovima koji ili smanjuju produkciju hormona ili sprečavaju njihovo vezivanje za receptore kancerskih ćelija. Bez vezivanja hormona za recepotre, veće su šanse da kancerska ćelija umre.

• HER2- pozitivni karcinom dojke

Oko 15% slučajeva karcinoma dojke su HER2 pozitivni. Ovi tumori karakterišu se prekomernom proizvodnjom HER2 proteina i mogu biti vrlo agresivni. Ukoliko se ne leči, bolest je povezana sa brzom progresijom i lošijim šansama za preživljavanja u poređenju sa HER2 negativnim tumorima. Međutim, danas postoje ciljane terapijske opcije za HER2 pozitivne tumore, koje omogućavaju izlečenje kod pacijentkinja sa HER2 pozitivnom bolešću.

• Tripl – negativan karcinom dojke

10-20% karcinoma dojke su tripl negativni, što znači da na površini kancerskih ćelija ne postoje ni hormonski receptori, ni HER2 proteini. Stoga je lečenje ovog tipa tumora posebno izazovno. Iako pacijenti mogu dobro odgovoriti na hemioterapiju, dostupnost ostalih terapijskih opcija je vrlo limitirana, a uz to, tripl negativna bolest sklona je ponovnom javljanju.
Vrlo je bitno odrediti tip karcinoma dojke jer iako su neke terapijske opcije, poput hirurgije ili radioterapije primenjive kod svih tipova karcinoma dojke, farmakološka terapija se razlikuje od tipa do tipa. Dostupne farmakološke terapije su hemioterapija, hormonska terapija i ciljana terapija.

BRCA1 i BRCA2 genske mutacije

Oko 5-10% karcinoma dojke je nasleđeno. Genetičari su danas u stanju da otkriju genske mutacije koje uzrokuju nastanak raka dojke. Žene koje naslede BRCA1 ili BRCA2 genski defekt smatraju se visokorizičnom populacijom za rak dojke ili ovarijuma.
Ukoliko žena samopregledom napipa čvorić u dojci ili uoči promenu boje i teksture kože, ili iscedak iz bradavice, neophodno je načiniti preglede kako bi se utvrdilo postoji li karcinom. Od pregleda na raspolaganju su mamografija, ultrazvučni pregled, pregled magnetnom rezonancom, kao i neizbežni klinički pregled lekara.

Nakon postavljanja dijagnoze, lekar upućuje pacijentkinju u tip i stadijum bolesti, veličinu tumora kao i da li je tumor proširen u okolna tkiva – odnosno da li postoje takozvane metastaze. Određivanje stadijuma bolesti bitno je jer utiče na donošenje terapijske odluke. Načelno, što je viši stadijum bolesti, to je prognoza lošija.

• Rani rak dojke

Rani rak dojke podrazumeva lokalizovanu bolest koja nije proširena na okolna tkiva. Bolest je ograničena na tkivo dojke i/ili limfnih čvorova. Ukoliko je rak dojke lečen u ranom stadijumu, bolest može biti izlečiva, te izlečenje predstavlja željeni terapijski ishod.

• Uznapredovali rak dojke

Nažalost, kod nekih žena bolest se dijagnostikuje u već uznapredovaloj fazi, kada bolest zahvata i druge, udaljene organe poput jetre, kostiju ili mozga. U ovoj fazi bolesti, rak dojke je neizlečiv. Cilj terapije jeste produžiti život pacijentkinje uz održavanje najboljeg mogućeg kvaliteta života.